نمایش 49–54 از 54 نتیجه

مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی سه لایه

برای قیمت تماس بگیرید
لازم به ذکر است مخزن ۱۲۰۰ لیتری افقی سه لایه دارای ۱۰سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. این زمان بالاترین مقدار گارانتی در بین تولید کنندگان تانکر آب ۱۲۰۰ لیتری افقی سه لایه می باشد.
 • گارانتی۱۰ساله و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • دارای لایه محافظ در برابر اشعه UV آفتاب
 • امکان نصب کلیه اتصالات، شناور و شیر قبل از ارسال به مشتری در انبار کارخانه
 • طراحی شده برای تمامی حالات آب و هوایی
 • امکان ارسال از طریق دفاتر باربری به سراسر کشور
 • امکان ارسال درب آدرس مشتری در شهر تهران یا تحویل درب کارخانه

مخزن ۲۵۰۰ لیتری افقی سه لایه

برای قیمت تماس بگیرید
لازم به ذکر است مخزن ۲۵۰۰ لیتری افقی سه لایه دارای ۱۰سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. این زمان بالاترین مقدار گارانتی در بین تولید کنندگان تانکر آب ۲۵۰۰ لیتری افقی سه لایه می باشد.
 • گارانتی۱۰ساله و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • دارای لایه محافظ در برابر اشعه UV آفتاب
 • امکان نصب کلیه اتصالات، شناور و شیر قبل از ارسال به مشتری در انبار کارخانه
 • طراحی شده برای تمامی حالات آب و هوایی
 • امکان ارسال از طریق دفاتر باربری به سراسر کشور
 • امکان ارسال درب آدرس مشتری در شهر تهران یا تحویل درب کارخانه

مخزن ۵۰۰ لیتری سه لایه افقی

تومان2,900,000
لازم به ذکر است مخزن آب ۵۰۰ لیتری سه لایه افقی دارای ۱۰سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. این زمان بالاترین مقدار گارانتی در بین تولید کنندگان تانکر آب ۵۰۰ لیتری افقی  می باشد.
 • گارانتی۱۰ساله و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • دارای لایه محافظ در برابر اشعه UV آفتاب
 • امکان نصب کلیه اتصالات، شناور و شیر قبل از ارسال به مشتری در انبار کارخانه
 • طراحی شده برای تمامی حالات آب و هوایی
 • امکان ارسال از طریق دفاتر باربری به سراسر کشور
 • امکان ارسال درب آدرس مشتری در شهر تهران یا تحویل درب کارخانه

مخزن ۳۰۰ لیتری سه لایه افقی

تومان1,900,000
لازم به ذکر است مخزن آب ۳۰۰ لیتری سه لایه افقی دارای ۱۰ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. این زمان بالاترین مقدار گارانتی در بین تولید کنندگان تانکر آب ۳۰۰ لیتری افقی  می باشد.
 • گارانتی ۱۰ ساله و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • دارای لایه محافظ در برابر اشعه UV آفتاب
 • امکان نصب کلیه اتصالات، شناور و شیر قبل از ارسال به مشتری در انبار کارخانه
 • طراحی شده برای تمامی حالات آب و هوایی
 • امکان ارسال از طریق دفاتر باربری به سراسر کشور
 • امکان ارسال درب آدرس مشتری در شهر تهران یا تحویل درب کارخانه

مخزن ۲۰۰ لیتری سه لایه افقی

تومان1,450,000
لازم به ذکر است مخزن آب ۲۰۰ لیتری سه لایه افقی دارای ۱۰ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش میباشد این زمان بالاترین مقدار گارانتی در بین تولید کنندگان تانکر آب ۲۰۰ لیتری افقی  می باشد.
 • ♦گارانتی ۱۰ ساله و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • ♦دارای لایه محافظ در برابر اشعه UV آفتاب
 • ♦امکان نصب کلیه اتصالات، شناور و شیر قبل از ارسال به مشتری در انبار کارخانه
 • ♦طراحی شده برای تمامی حالات آب و هوایی
 • ♦امکان ارسال از طریق دفاتر باربری به سراسر کشور
 • ♦امکان ارسال درب آدرس مشتری در شهر تهران یا تحویل درب کارخانه

مخزن ۱۰۰ لیتری سه لایه افقی

تومان1,100,000
لازم به ذکر است مخزن آب ۱۰۰ لیتری سه لایه افقی دارای ۱۰ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش میباشد این زمان بالاترین مقدار گارانتی در بین تولید کنندگان تانکر آب ۱۰۰ لیتری افقی  می باشد.
 • ♦گارانتی۱۰  ساله و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 • ♦دارای لایه محافظ در برابر اشعه UV آفتاب
 • ♦امکان نصب کلیه اتصالات، شناور و شیر قبل از ارسال به مشتری در انبار کارخانه
 • ♦طراحی شده برای تمامی حالات آب و هوایی
 • ♦امکان ارسال از طریق دفاتر باربری به سراسر کشور
 • ♦امکان ارسال درب آدرس مشتری در شهر تهران یا تحویل درب کارخانه