درخواست نمایندگی مخزن پلاس

۱- شرايط عمومی
نماینده میبایست از انبار و امکانات مناسب برای نگهداری مخازن برخوردار باشد
نماینده میبایست امور مربوط به خدمات نصب، خدمات پس از فروش و انجام تعمیرات مخازن در حد ضرورت آگاه باشد.
نماینده موظف به فروش مخازن براساس لیست قیمت مصوب کارخانه می باشد
۲- میزان تخفیف نماینده
میزان تخفیف نماینده و پاداش سالیانه نماینده مشخص می باشد که پس از درخواست نمایندگی و تأیید مدارک به اطلاع خواهد رسید.
۳_مزایای دریافت نمایندگی فروش
امکان خرید مخازن به طور مستقیم
مشاوره در خصوص راهکارهای فروش بیشتر و حمایت کامل از نماینده در جهت افزایش فروش
ارجاع مشتريان محلي در حوزه فروش نماینده
ارسال اقلام تبلیغاتی ویژه نمایندگان ( کاتالوگ و کارت ویزیت به نام نماینده فروش) و همچنین تبلیغات ویژه مشتریان نماینده
نصب تابلوی نمایندگی


همکاری جهت برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها، همایش های ویژه و یا پروژه های تحقیقاتی و معرفی نمایندگی
ثبت اطلاعات نماینده فروش در وب سایت شرکت
درصورت مطالعه شرایط و قوانین و درخواست نمایندگی مخزن پلاس

با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.