مخازن پلی اتیلن عمودی

مخازن عمودی مخزن پلاس در انواع عمودی کوتاه و بلند تولید می شوند. حجم این مخازن به صورت یکپارچه از ۸۰ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر می باشند. امکان تولید انواع مخازن عمودی سفارشی با ایعاد خاص تا ۴۰۰۰۰ لیتر نیز مقدور می باشد. این محصولات به صورت بی رنگ یا تک لایه ، دو لایه ، سه لایه تولید می شوند. انواع فوم دار ، چهار و پنج لایه نیز حسب سفارش مشتری قابل تولید می باشند. محصولات شرکت مخزن پلاس از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شوند .

مخزن ۱۴۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

مخزن ۱۴۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

مخزن ۵۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

مخزن ۵۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

مخزن ۴۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

مخزن ۴۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

مخزن ۳۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

مخزن ۳۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی

مخزن ۲۰۰۰ لیتری سه لایه عمودی بلند

مخزن ۲۰۰۰ لیتری تک لایه عمودی بلند

مخزن ۱۵۰۰ لیتری سه لایه عمودی بلند

مخزن ۱۵۰۰ لیتری تک لایه عمودی بلند

مخزن ۱۵۰۰ لیتری سه لایه عمودی کوچک

مخزن ۱۵۰۰ لیتری تک لایه عمودی کوچک