به صورت پیش فرض تمامی مخزن ها و و وان ها به صورت خام بوده و بدون اتصالات می باشند .

در صورت نیاز به ورودی ، خروجی و شناور اتصال خود را انتخاب کنید.

اما پیش از آن با مطالعه راهنمای خرید مخازن و اتصالات اتصال مورد نظرتان را به درستی انتخاب نمایید.

فیتینگ برنجی ۳/۴ اینچ با نصب

فیتینگ ۲ اینچ با نصب

فیتینگ ۳ اینچ با نصب

فیتینگ یک و یک دوم اینچ با نصب

فیتینگ برنجی ۱ اینچ با نصب

فیتینگ ۱/۲ اینچ با نصب